top of page

Interkult Kassandra

Tietoa meistä.

Interkult

INTERKULT (Kassandra ry) on valtakunnallisesti toimiva kulttuuriyhdistämö, jonka tarkoituksena on edistää interkulttuurisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Eri taiteen muotoja hyödyntäen mahdollistamme eritaustaisten ihmisten tasavertaisen kohtaamisen. Toiminnassamme interkulttuurisuus ja monikulttuurisuus ovat tavallisia asioita, normeja nykypäivän yhteiskunnassa. Koska yhä useammalla nuorella on nykyään maahanmuuttajatausta, on fokuksemme entistä vahvemmin lapsissa ja nuorissa.

Toiminta

Kulttuuriyhdistämön perustoimintaa ovat taidetyöpajat, joita viedään mm. kouluihin, päiväkoteihin, leikkipuistoihin, kirjastoihin, vastaanottokeskuksiin sekä taide-, nuoriso- ja asukastaloihin. Interkult järjestää sekä maksullisia yhteisöihin tilattavia työpajoja ja pajapäiviä, että avustuksin rahoitettuja vastaanottajalle ilmaisia työpajakokonaisuuksia. Työpajoissa käsitellään kohderyhmästä lähtöisin olevia teemoja kunkin ohjaajan kulttuuritaustasta ja taideosaamisesta ammentaen. 90 % kulttuuriyhdistämön ohjaajista on maahanmuuttajataustaisia ammattitaiteilijoita. Työpajat järjestetään kaikissa tapauksissa yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa, jotta ne tavoittaisivat parhaiten kohderyhmänsä sekä ihmiset, joita vastaava kulttuuritoiminta ei muuten tavoittaisi.

Toisen osan Kulttuuriyhdistämön pääasiallisesta toimintakentästä muodostaa vuosittain järjestettävä festivaali. NOMADS Festival on interkulttuurinen poikkitaiteellinen festivaali, joka juhlii kulttuurista moninaisuutta esittäen rohkeita ja kantaaottavia esityksiä ja teoksia. NOMADS festareilla eri taiteenlajit ja erilaiset kulttuurit kohtaavat toisensa kokeellisesti ja rajoja ylittävästi. Ison osan festivaalista muodostaa yhteistyössä pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa toteutettava yleisötyö.

Olemme aktiivisesti myös mukana toteuttamassa pienempiä ja isompia tapahtumia, festivaaleja, seminaareja ja muita tilaisuuksia, yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.

Kassandra ry perustettiin vuonna 2000 Teatteri Raivoisien Ruusujen ja sen monikulttuurisen tutkimushanke Kassandra 2000:n innoittamana. Perustaja, teatteriohjaaja Ritva Siikalan lähtökohtana oli taidetyön keinoin jakaa tietoutta kulttuurien välisestä kanssakäymisestä pyrkimyksenä tuoda Suomen sisäinen, jo olemassa oleva kansainvälisyys näkyväksi osaksi yhteiskuntaa.

Keväällä 2014 Kassandran nimi päivittyi toista vuotta kestäneen uudistamistyön tuloksena Monikulttuurisesta taidekeskuksesta Kulttuuriyhdistämö Interkult Kassandraksi, joka nykyään tunnetaan nimellä Kulttuuriyhdistämö Interkult. Identiteettityön tuloksena Interkultin toiminnan fokusta selkeytettiin ja päivitettiin vastaamaan paremmin yhteiskunnan interkulttuurista arkea. Toiminnan päällekkäisyyttä muiden toimijoiden kanssa karsittiin, mutta samalla yhteistyön tärkeyttä korostettiin. Toiminnan punainen lanka ei kuitenkaan muuttunut. Pyrkimys kitkeä rasismia taidetta ja kulttuuria välineenä käyttäen säilyi entisellään. Uusi toiminta keskittyy erityisesti eri-ikäisiin nuoriin.

Kassandra ry

Kulttuuriyhdistämö Interkultia pyörittää toiminnanjohtaja Andreas af Enehielm, tuottaja Natalia Castrillon ja talous- ja hallintojohtaja Jonna Kaunisvesi yhdessä Kassandra ry:n hallituksen kanssa.

Vuonna 2021-2022 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat:

 

  • Ole Sandbacka (pj)

  • Maaretta Riionheimo (vpj)

  • Sibiry Konate 

  • Sergio Castrillón

  • Fabio Pires

  • Jenni Bergius

Syyskokouskutsu 2022

Topic: INTERKULT Syyskokous 12.08.2022
Time: Aug 12, 2022 12:00 PM Helsinki

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/84572535113?pwd=TkNqZlN4WFFBQk5abFg1am5ydmcxdz09

Meeting ID: 845 7253 5113
Passcode: XS28pL

Kevätkokous KUTSU ja
TYÖJÄRJESTYS 2022

Toimintasuunnitelma &
Talousarvio 2022

Toimintakertomus 2021

bottom of page