KONTAKT

KULTURPLATTFORM INTERKULT

Kassandra rf
Messeniusgatan 6 A 1
FI -00250 Helsingfors
+358 (0) 50 358 1740
hello(at)interkult.fi

Verksamhetsledare
Andreas af Enehielm
puh. +358 (0) 50 380 9792
andreas(at)interkult.fi

Administrative ledare
Jonna Kaunisvesi
puh. +358 (0) 50 301 9479
jonna(at)interkult.fi

Praktikant
puh. +358 (0) 50 358 1740
harjoittelija(at)interkult.fi