VAD ÄR INTERKULT KASSANDRA?

Föreningen INTERKULT KASSANDRA är en unik kulturplattform vars syfte är att främja interkulturen i Finland med hjälp av konst och kultur. Genom olika konst- och kulturaktiviteter skapar vi mötesplatser där man kommer i kontakt med människor från olika kulturer. Mycket av vår verksamhet strävar till att förebygga fördomar och skapa jämlika förutsättningar för alla. Eftersom allt fler unga idag har en invandrarbakgrund, riktar sig vår verksamhet allt starkare till barn och unga.

KONTAKTA OSS FÖR MERA INFORMATION

INTERKULTfest 2017

ikf2017_banneri22

Under den här internationella scen-festivalen är mångkultur en helt normal grej, som syns både på scenen och i publiken. INTERKULTFEST ordnas för fjärde gången i september 2017, och OPEN CALL är nu igång ända fram till slutet av februari.

KONTAKTA OSS FÖR MERA INFORMATION
Countdown till INTERKULTfest 2017

KONSTVERSTÄDER

Till föreningens grundverksamhet hör mångkulturella konstverkstäder vilka vi för bland annat till skolor, daghem, lekparker, bibliotek, servicehem, ungdomsföreningar samt kultur- och bostadshus. Med verkstäderna vill vi skapa interkulturella mötesplatser, där man med olika konst- och kulturformer bekantar sig med nya kulturer. Vi jobbar årligen med över 60 professionella yrkeskonstnärer från över 25 olika länder. Innehållet i verkstäderna är mycket varierande, och planeras oftast utgående från målgruppens önskemål och behov. Kurserna genomförs alltid i samarbete med en lokal aktör för att nå den rätta målgruppen. Verkstädernas innehåll består av allt från musik, dans, bildkonst och scenkonst till clowneri, filmverkstäder, mediekonst och mycket mer.

KONTAKTA OSS FÖR MERA INFORMATION