INTERKULTSEMINAR 2016

INTERKULTTUURINEN NUORISOTYÖ

SEMINAARI JÄRJESTETÄÄN ENNAKKOTIEDOISTA POIKETEN TOUKOKUUSSA 2017.

Festivaalin kulttuuriseen nuorisotyöhön keskittyvä seminaariosuus etsii tänä vuonna kannustimia maahanmuuttajanuorten hakeutumiseen taiteen korkeakouluopintoihin. Seminaarissa tartutaan oppilaitosten vastuuseen vähemmistöjen tavoittamisessa sekä siihen onko kaikille taattu yhdenvertainen mahdollisuus taiteen kieleen. Kuinka nuoria kannustetaan niin tekijöiksi kuin kokijoiksikin? Tarjotaanko kaikille yhdenvertaisesti samaistuttavia asioita? Seminaarissa pyritään tarkastelemaan kiinnostavien puhujavieraiden johdolla nuoren opintopolkua peruskoulusta lähtien.

Mukana näkemyksiään jakamassa ovat mm. edustajat opetushallituksesta, taideyliopistosta, erikoislukiosta sekä peruskoulusta. Seminaarin nuorten paneeli keskustelee asiasta nuorten näkökulmasta; millaista tukea tarvitsevat valintapaikassa olevat nuoret? Entä minkälaisia ajatuksia korkeakoulujärjestelmän läpikäyneet voivat jakaa? Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.