Tietoa meistä

INTERKULT (Kassandra ry) on valtakunnallisesti toimiva kulttuuriyhdistämö, jonka tarkoituksena on edistää interkulttuurisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Eri taiteen muotoja hyödyntäen mahdollistamme eritaustaisten ihmisten tasavertaisen kohtaamisen. Toiminnassamme interkulttuurisuus ja monikulttuurisuus ovat tavallisia asioita, normeja nykypäivän yhteiskunnassa. Koska yhä useammalla nuorella on nykyään maahanmuuttajatausta, on fokuksemme entistä vahvemmin lapsissa ja nuorissa.

Kulttuuriyhdistämön perustoimintaa ovat taidetyöpajat, joita viedään mm. kouluihin, päiväkoteihin, leikkipuistoihin, kirjastoihin, vastaanottokeskuksiin sekä taide-, nuoriso- ja asukastaloihin. Interkult järjestää sekä maksullisia yhteisöihin tilattavia työpajoja ja pajapäiviä, että avustuksin rahoitettuja vastaanottajalle ilmaisia työpajakokonaisuuksia. Työpajoissa käsitellään kohderyhmästä lähtöisin olevia teemoja kunkin ohjaajan kulttuuritaustasta ja taideosaamisesta ammentaen. 90 % kulttuuriyhdistämön ohjaajista on maahanmuuttajataustaisia ammattitaiteilijoita. Työpajat järjestetään kaikissa tapauksissa yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa, jotta ne tavoittaisivat parhaiten kohderyhmänsä sekä ihmiset, joita vastaava kulttuuritoiminta ei muuten tavoittaisi.

Toisen osan Kulttuuriyhdistämön pääasiallisesta toimintakentästä muodostaa vuosittain järjestettävä festivaali. NOMADS Festival on interkulttuurinen poikkitaiteellinen festivaali, joka juhlii kulttuurista moninaisuutta esittäen rohkeita ja kantaaottavia esityksiä ja teoksia. NOMADS festareilla eri taiteenlajit ja erilaiset kulttuurit kohtaavat toisensa kokeellisesti ja rajoja ylittävästi. Ison osan festivaalista muodostaa yhteistyössä pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa toteutettava yleisötyö. Järjestyksessään viides festivaali järjestetään syksyllä 2018.

Olemme aktiivisesti myös mukana toteuttamassa pienempiä ja isompia tapahtumia, festivaaleja, seminaareja ja muita tilaisuuksia, yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.

Kassandra ry perustettiin vuonna 2000 Teatteri Raivoisien Ruusujen ja sen monikulttuurisen tutkimushanke Kassandra 2000:n innoittamana. Perustaja, teatteriohjaaja Ritva Siikalan lähtökohtana oli taidetyön keinoin jakaa tietoutta kulttuurien välisestä kanssakäymisestä pyrkimyksenä tuoda Suomen sisäinen, jo olemassa oleva kansainvälisyys näkyväksi osaksi yhteiskuntaa.

Keväällä 2014 Kassandran nimi päivittyi toista vuotta kestäneen uudistamistyön tuloksena Monikulttuurisesta taidekeskuksesta Kulttuuriyhdistämö Interkult Kassandraksi, joka nykyään tunnetaan nimellä Kulttuuriyhdistämö Interkult. Identiteettityön tuloksena Interkultin toiminnan fokusta selkeytettiin ja päivitettiin vastaamaan paremmin yhteiskunnan interkulttuurista arkea. Toiminnan päällekkäisyyttä muiden toimijoiden kanssa karsittiin, mutta samalla yhteistyön tärkeyttä korostettiin. Toiminnan punainen lanka ei kuitenkaan muuttunut. Pyrkimys kitkeä rasismia taidetta ja kulttuuria välineenä käyttäen säilyi entisellään. Uusi toiminta keskittyy erityisesti eri-ikäisiin nuoriin.

Yhdistyksen toimintaa 2017 oli mukana mahdollistamassa Helsingin Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aika, Taiteen edistämiskeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet ja Cymbala Oy.

Historia

2015
Syy 09

INTERKULTfest 2015

Syyskuussa 2015 toista kertaa järjestetty esittävän taiteen festivaali INTERKULTfest käsitteli interkulttuurisuutta ja monikulttuurisuutta normaalina ilmiönä monin eri tavoin. Vuonna 2015 festivaaliohjelmisto koostui kotimaisista musiikin-, tanssin- , teatterin- ja stand up-komiikantekijöistä. Neljä päivää kestänyt tapahtuma keräsi yli 600 katsojaa ja osallistujaa Stoan, Vuotalon ja Caisan kulttuurikeskuksiin. Festivaali panosti kautta linjan nuorten kanssa tehtävään työhön ja osallisti nuoria niin festivaaliohjelman suunnittelussa kuin toteuttamisessakin. Uusina konsepteina ohjelmistossa nähtiin urbaaniin musiikkiin keskittynyt INTERKULTbeat sekä pienimmille festivaalikävijöille suunnattu INTERKULTkids. Molemmat nähdään osana kokonaisuutta myös jatkossa. Tärkeänä osana festivaalia jatkaa kouluyhteistyönä järjestetty työpajatoiminta, joka vuoden 2015 festivaalin osalta tavoitti INTERKULTyouth -tapahtumapäivineen lähes 150 nuorta.

2014
Mar 27

Thilé Danse: La Voix des Femmes

Sukupuolten välisiä voimasuhteita käsittelevän nykyafrotanssiteoksen tausta on koreografi Sibiry Konatén kokemuksissa kotimaansa Burkina Fason perinteisistä sukupuolirooleista. Varttuessaan Konaté alkoi kyseenalaistaa kasvatustaan ja kritisoida kulttuurissaan vallitsevaa epätasa-arvoa. Suomeen muutettuaan Konatén ajatukset vahvistuivat. THILÈ DANSE on helsinkiläinen tanssiryhmä, joka yhdistää nykytanssia perinteiseen länsiafrikkalaiseen tanssiin ja musiikkiin. Ohjaus: Sibiry Konaté | Koreografia: Sibiry Konaté ja työryhmä | Tanssijat: Sibiry Konaté, Salla Oranen, Lilli Rannikko, Jonna Rantamäki, Annina Tuhkunen | Muusikot: Issa Dembele, Adama Koné, Karim Sory Puvustus ja lavastus: työryhmä |Valosuunnittelu: Ina Niemelä | Äänisuunnittelu: Totte Rautiainen | Äänet: Stina Koistinen

Syy 11

INTERKULTfest 2014

INTERKULTfest on uusi esittävän taiteen festivaali, joka vuonna 2014 toi Helsinkiin kiinnostavia, ajassa eläviä pohjoismaisia ryhmiä. Ohjelmistossa oli nuorten ammattilaisten ja harrastajien esityksiä — teatteria, musiikkia ja katutanssia. Esityksissä yhdistyivät erilaiset ilmaisumuodot, jotka käsittelivät tavalla tai toisella kulttuurien ja ihmisten kohtaamisia. Festivaalitunnelma levisi Stoan kulttuurikeskuksen ohessa Vuotaloon, ja teatterisalien lisäksi kulttuurikeskuksien ympäristöihin ja kouluihin. Festivaalisunnuntaina Stoan valtasi InterKultYOUTH -tapahtuma, jonka pääosassa olivat metropolialueen nuorten omat esitykset; teatteri, tanssi ja mediataide.

2012
Lok 17

Mikä elämä!

Mikä elämä! - kolme naista, kaksi kulttuuria, monta tarinaa: Lokakuussa 2012 ensi-iltansa saanut Pinja Hahtolan ohjaama ja käsikirjoittama esitys näyttää erojen lisäksi äitien, tyttärien ja isovanhempien kulttuurista riippumattoman samankaltaisuuden. Mikä elämä! tuo näyttämölle Suomessa asuvien somalinaisten tarinoita, joiden kautta peilataan niin muuttuvan Suomen kuin Somaliankin asenteita ja perinteitä. Kuinka eroaa perinteisen somalinaisen malli länsimaisista naisihanteista? Mitä yhdistäviä kipukohtia voidaan nykypäivän Somalian ja sodista selvinneen Suomen naiskohtaloista löytää? Käsikirjoitus ja ohjaus: Pinja Hahtola | Näyttelijät: Eija Ahvo,  Fay Eskin, Ujuni Ahmed | Videotaide: Naima Mohamud | Valosuunnittelu ja lavastus: Ina Niemelä | Puvustus: Työryhmä 

Tam 01

Kotisuomi

Kotisuomi oli Kassandran kotouttamishanke. Tavoitteena oli rikastaa maahanmuuttajataustaisten perehdyttämiskursseja kehittämällä kokemusperäistä pedagogiikkaa heille, jotta maahanmuuttajien suomenkielen, yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen oppiminen tehostuisi, helpottuisi, ja lisäisi iloa arkipäivään. Hankkeessa mallinnettiin kotoutumistoimia järjestämällä aikuisten maahanmuuttajien kanssa työskenteleville suomenkielen opettajille, neuvonantajille ja sosiaalityöntekijöille suunnattuja koulutuksia eri paikkakunnilla. Kahdeksankuinen hanke toteutettiin vuosina 2012–13.

2011
Lok 01

Virkistävä värikehrä

Virkistävä värikehrä -hankkeen päätarkoitus oli parantaa hoitolaitoksissa asuvien vanhusten ja muistisairaiden elämisen tasoa sekä tarjota virikkeitä taidetyön avulla. Väestönmuutoksen myötä kulttuurinen moninaisuus on yhä enemmän läsnä myös hoivakodeissa, niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin puolella. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella pystyttiin syksyllä 2011 ja keväällä 2012 tarjoamaan pääkaupunkiseudun hoitolaitoksille maksuttomia, viiden viikon aikana toteutettuja taidetyöpajasarjoja. Hanke jatkui syksyn 2013 aikana, ja syksylle 2014 Taiteen edistämiskeskus myönsi hankkeelle jatkorahoituksen.

Kes 07

International in Nordic Countries

INTERNATIONAL IN NORDIC COUNTRIES (INC) oli festivaali, joka käsitteli ”uuspohjoismaalaisten” osallistumista ammatilliseen taidetyöhön. Festivaalin tavoitteena oli oppia uutta, rakentaa verkostoja, sekä tutkia niitä taiteellisen hahmottamisen prosesseja, jotka ovat jokaisen monikulttuurisen esityksen taustalla. Keskeisiä kysymyksiä olivat: kuka määrittelee estetiikan? Kuka ammattilaisuuden? Kassandra järjesti historian ensimmäisen kulttuurista moninaisuutta käsittelevän pohjoismaisen INC -teatterifestivaalin 7.-12.6.2011. Tapahtumapaikkoina olivat Kulttuuritehdas Korjaamo esitysten, ja Aleksanterin teatteri työpajojen puolesta. Tapahtuman aikana esitettiin viisi teatteriesitystä eri Pohjoismaista sekä keskusteltiin aiheesta kaksipäiväisessä viikonloppuseminaarissa. Festivaalin kielinä olivat suomen lisäksi englanti ja ruotsi.

Maa 23

Antigone

Eija Ahvo, Aki Suzuki, Kalle Holmberg, Richmond Ghansah, Pape Sarr ja Marika Westerling – Kassandrateatterin tulkinta Antigonesta tuo näyttämölle taiteilijoita Aasiasta, Afrikasta ja Suomesta. Esityksessä sukupolvet ja ilmaisuperinteet kohtaavat. Suomalaisen teatterin ikonit ja nyky-Suomen monipuoliset taiturit kertovat ikiaikaisen tarinan moraalista. Sofokles kirjoitti näytelmän jo 2400 vuotta sitten, mutta silti se iskee ajan hermoon. Eikö ihminen ole muuttunut? Ohjaus: Ritva Siikala | Esiintyjät: Eija Ahvo, Richmond Ghansah, Kalle Holmberg, Pape Sarr, Aki Suzuki ja Marika Westerling | Suomennos: Kirsti Simonsuuri | Dramaturgia: Marja Kaarina Mykkänen ja Ritva Siikala | Musiikki: Otto Donner, Pape Sarr, Eija Ahvo ja Marika Westerling | Koreografia: Aki Suzuki ja Richmond Ghansah | Valosuunnittelu: Mia Kivinen | Lavastus ja puvustus: työryhmä | Tuotanto: Kansainvälinen taidekeskus Kassandra

Tam 15

Uusi koivu ja tähti

Koivu ja Tähti – hankkeesta syntyi Uusi Koivu ja Tähti -hanke, joka keskittyi tarjoamaan suomen kielen opetusta taideharjoitteiden avulla. Kohderyhmänä ovat olleet EU:n ulkopuolisista maista tulleet, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat kolmansien maiden naiset, jotka ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Hanketta tuki EU:n kotouttamisrahasto toimintakautensa 15.1.2011 – 30.6.2012 ajan.

2010
Lok 08

Naisia maailmalta -kirja

Kirja Naisia maailmalta – sisua Suomeen julkaistiin lokakuussa 2010. Kirjan innoittajana oli vuonna 2007 tuotettu samanniminen valokuvanäyttely. Kirja on julkaistu ulkoasiainministeriön ja Svenska kulturfondenin tuella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

2009
Syy 08

Taide tuo tietoa

Monikulttuurista täydennyskoulutusta opettajille: Syksyllä 2009 käynnistyivät Kassandra ry:n järjestämät opettajien täydennyskoulutukset. Kyseessä on Opetushallituksen tukema Taide tuo tietoa -hanke, jonka puitteissa myös tarjottiin vuosina 2010 ja 2011 monikulttuurista koulutusta opettajille.

Tam 08

Koivu ja tähti

Kansainvälinen taidekeskus Kassandra käynnisti keväällä 2009 EU:n kotouttamisrahaston tukemana Koivu ja Tähti -hankkeen, jonka tavoitteena oli lisätä EU:n ulkopuolisista, ns. kolmansista maista, tulleiden naisten yhdenvertaisuutta erilaisten taidetoimintojen ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen avulla.  Kassandran kymmenen toimintavuoden aikana saavuttama asiantuntemus kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta suunnattiin hankkeessa keskitetysti kotouttamistyöhön. Hanke sai jatkorahoitusta ajalle 1.1.–30.6.2010.

2008
Hel 08

Zambezi

Suomalainen perhe saapuu pakolaisina Zambezi -nimiseen kuvitteelliseen valtioon tässä Bengt Ahlforsin ja Ritva Siikalan kirjoittamassa ja Ritva Siikalan ohjaamassa esityksessä. Ollaan 2010-luvun loppupuolella. Paikalliset maahanmuuttoviranomaiset ottavat vastaan pankinjohtaja-äidin (Eija Ahvo), hammaslääkäri-isän (Max Bremer), heidän kaksi tytärtään (Sanna Stellan, Jenni Bergius) ja äidinäidin (Viola Pekkanen). Zambezin kansalaisia esittävät taiteilijat ovat tulleet Suomeen Euroopan ulkopuolelta viidestä eri maasta. (Aki Suzuki, Fatima Usman, Maryan Guuleed, Mateus Tembe, Pape Sarr, Wali Hashi). Käsikirjoitus: Bengt Ahlfors ja Ritva Siikala | Ohjaus: Ritva Siikala | Näyttämöllä: Eija Ahvo, Frank Skog, Hanna Nyberg, Janni Bergius, Viola Pekkanen, Fatima Usman, Wali Hashi, Maryan Guuleed, Mateus Tembe, Aki Suzuki, Pape Sarr | Lavastus ja pukusuunnittelu: Ralf Forsström | Valosuunnittelu: Kalle Aaltonen | Musiikki: Veera Voima, Pape Sarr, työryhmä | Koreografia: Aki Suzuki | Äänisuunnittelu: Jan Noponen | Tuotanto: Kassandra ry

2007
Tam 01

Naisia maailmalta -valokuvanäyttely

Valokuvanäyttely Naisia maailmalta – sisua Suomeen kertoo yhdentoista naisen tarinan siitä, millaista on muuttaa Suomeen työn, rakkauden tai turvapaikan perässä. Näyttely toteutettiin ulkoasiainministeriön tuella vuonna 2007.

2005
Tam 01

Monita

Monita – monikulttuuriset taiteentoimijat oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) projekti, joka kuului opetusministeriön rahoittamaan Equal -yhteisöaloiteohjelmaan. Sen tavoitteena oli edistää hyviä etnisiä suhteita ja torjua rasismia ja muukalaisvihaa työmarkkinoilla, sekä luoda verkostoja kanta- ja uussuomalaisten taiteilijoiden ja naisten välille. Hanke toteutettiin vuosina 2005–2007.

2004
Mar 04

Aina jonkun tytär

Somalialaistaustaisen Fatumon 16-vuotias tytär Sadia tuli raskaaksi ja lapsen isäksi osoittautui karjalaistaustaisen Ellin 18-vuotias poika Jukka. Ohjaus: Ritva Siikala | Käsikirjoitus: Riikka Takala ja Kaisa Widenoja | Näyttämöllä: Maryan Guuleed, Arttu Kapulainen, Amira Khalifa, Sylvie Malosa Poto, Seija Metsärinne, Viola Pekkanen, Marika Salomaa-Kivelä, Heli Sirviö, Ulla Uotinen, Fatima Usman | Musiikki: Ilona Korhonen | Valot: Jyrki Seppä | Puvut: Irmeli Toivanen |

Tam 01

Moninaiset

Urban II -hanke Moninaiset – monta kulttuuria, yksi Suomi järjesti uus- ja kantasuomalaisille naisille sekä päiväkoti-ikäisille lapsille ohjattua työpajatoimintaa, joka toi esiin heidän omaa kulttuuriperintöään ja tutustutti heidät muihin Suomessa läsnäoleviin kulttuureihin. Hanke toteutettiin vuosina 2004–2006.

2000
Jou 20

Kassandra ry perustettiin

Kassandra ry perustettiin vuonna 2000 Teatteri Raivoisien Ruusujen ja sen monikulttuurisen tutkimushankkeen Kassandra 2000:n innoittamana. Perustajana oli teatteriohjaaja Ritva Siikala.