Kassandra ry

Kulttuuriyhdistämö Interkultia johtaa kaksikko toiminnanjohtaja Andreas af Enehielm ja talous- ja hallintojohtaja Jonna Kaunisvesi yhdessä Kassandra ry:n hallituksen kanssa.

Vuonna 2018 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat:

Ann-Christin Åström (pj)
Tanja Eloranta(vpj)
Ole Sandbacka
Ujuni Ahmed

 

Hyvä yhdistyksen jäsen,

Tervetuloa sääntömääräiseen syyskokoukseen perjantaina 17.08.2018 klo 13.00.
Kokous järjestetään Interkult Kassandran toimistossa (Messeniuksenkatu 6 A 1, 00250 Helsinki). Toimisto sijaitsee Messeniuksenkatu 6:n sisäpihalla katutasossa heti porttikongin vasemmalla puolella.
Kokouksen työjärjestys on nähtävissä alla.
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä kannatus- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jaamme materiaalit liitteineen kokouksen osallistujille. Materiaalit ovat myös ladattavissa viikkoa ennen syyskokousta osoitteesta www.interkult.fi/etusivu/kassandra/.

Lämpimästi tervetuloa!
Kassandra ry:n hallitus
Ann-Christin Åström, puheenjohtaja
Tanja Eloranta, varapuheenjohtaja
Ole Sandbacka
Ujuni Ahmed

Interkult_Toimintasuunnitelma_2019
INTERKULT_TALOUSARVIO 2019_uusi

 

 

 

 

 

 

 

 

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä: Kassandra ry, 1757330-7

Osoite:Messeniuksenkatu 6 A 1, 00250 Helsinki

Muut yhteystiedot: www.interkult.fi

Rekisterin ylläpitäjät:

Jonna Kaunisvesi, puh. 040 5098 398, jonna@interkult.fi

Andreas af Enehielm, puh. 045 121 2887, andreas@interkult.fi

Rekisterien nimet: Jäsenrekisteri

Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä yhteystietoja yhdistyksen tuottamaan 

tapahtumaan osallistuvilta asiakkailta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

  • etu- ja sukunimi
  • postiosoite jäsenmaksulomakkeen sekä jäsenkirjeen postitusta varten
  • sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten
  • vapaaehtoiset tiedot; puhelinnumero

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:

  • jäseneksi liittymisvuosi
  • tiedot maksetuista jäsenmaksuista

Sähköiseen jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. 

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on itse antanut  yhdistyksen käyttöön tapahtumaan osallistumisen yhteydessä.

Asiakasrekisteriin kerätään seuraavat tiedot tapahtumien yhteydessä:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite yhteydenpitoa varten
  • puhelinnumero yhteydenpitoa varten

Lasten henkilötietojen antaminen on heidän vanhempiensa vastuulla, joten tapahtumailmoittautumisissa lupa pyydetään lapsen huoltajalta allekirjoituksella.

Kaikki asiakkaiden arkaluonteiset henkilötiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsenrekisteri

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenrekisterin ylläpitäjään.

Asiakasrekisteri

Tietoja kerätään suoraan asiakkailta tapahtumailmoittautumisen yhteydessä. Asiakkailla on mahdollisuus päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä asiakasrekisterin ylläpitäjään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jäsen- tai asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS

Yhdistys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan rekisterien ylläpitäjillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin ylläpitäjälle.

TIEDON KORJAAMINEN

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus vaatia yhdistystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle.

Kassandra ry:n toimintakertomukset

Kuvia klikkaamalla pääset lukemaan kunkin vuosikertomuksen.

Vuosikertomus_kansi_2014_kuvana
Näyttökuva 2016-04-06 kello 16.15.43.png
Toimintakertomus_2011_kansi
Toimintakertomus_2010_kansi
Toimintakertomus_2009_kansi
Toimintakertomus_2008_kansi
Toimintakertomus_2007_kansi
EPSON MFP image
EPSON MFP image
EPSON MFP image